telefon
Dokumenta
Mapa lokacije

PRIZNANJA

Aktuelne vesti

kubota

MK Uslovi kreditiranja

K O M E R C I J A L N A    B A N K A
   
I 36 meseci
Kamata: 4,45 (fiksna kamata)
Trošak obrade: 0,7 %
Gazdinstva: Veća od 150 ha
   
II 36 meseci
Kamata: 4,90 (fiksna kamata)
Trošak obrade: 0,7 %
Gazdinstva: 40 - 150 ha
   
III 60 meseci
Kamata: 5,25 (fiksna kamata)
Trošak obrade: 0,7 %
Gazdinstva: Veća od 150 ha
   
IV 60 meseci
Kamata: 4,45 (fiksna kamata)
Trošak obrade: 0,7 %
Gazdinstva: Veća od 150 ha

*indeksirano u €

   
P R O    C R E D I T
   
I 36 meseci
Vrednost u €: Veće od 32 000
Kamata: 0 %
Trošak obrade: 1 %
Učešće: 0 %
Rate: Mesečne, tromesečne i šestomesečne
Euribor: Šestomesečni euribor
   
II 36 meseci
Vrednost u €: Od 10 000 – 32 000
Kamata: 0 %
Trošak obrade: 1 %
Učešće: 20 %
Rate: Mesečne, tromesečne i šestomesečne
Euribor: Šestomesečni euribor
   
III 60 meseci
Vrednost u €: Veće od 32 000
Kamata: 2,99 %
Trošak obrade: 1 %
Učešće: 0 %
Rate: Mesečne, tromesečne i šestomesečne
Euribor: Šestomesečni euribor

*uz podršku Milurović Komerca
*indeksirano u €

 

Milurović Komerc © 2012. Sva prava zadržana
design by mix